لطفا یک ایمیل صحیح وارد نمایید

پنهان رمز عبور وارد شده قابل قبول نیست.

بازیابی رمز عبور؟

فقط حرف و عدد قابل قبول است.

لطفا یک ایمیل صحیح وارد نمایید

پنهان رمز عبور وارد شده قابل قبول نیست.

جهت بازیابی گذرواژه خود لطفا پست الترونیک خود را وارد نمایید!

Error message here!

بازگشت به ورود

قوانین درج دیدگاه

  • - دیدگاه‌های نژادپرستانه و قومیتی قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های حاوی توهین و افترا به ادیان، مذاهب و اشخاص قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های مصداق هرزنامه و تبلیغات قابل انتشار نیست.
  • - دیدگاه‌های حاوی کلمات نامناسب و خلاف عرف قابل انتشار نیست.

اشتراک خبر در شبکه‌های اجتماعی

Close
دکتر سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی

آرشیو مقالات و تألیفات

تارنمای دکتر سیدمحسن طباطبائی مزدآبادی

یادداشت | ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۷۲۸

چاره جویی برای مسائل مدیریتی کشور نیازمند الگوواره جدید

بسیاری از مسائل و مشکلاتی که کشور با آن دست به گریبان است، ناشی از ناکارآمدی و یکجانبه نگری الگ وهای مدیریتی است. چاره جویی برای مسائل مدیریتی کشور که ریشه اکثر این معضلات به طور بنیادین اقتصادی است، نیاز به الگوواره جدیدی دارد. رویکر دهای نوینی به مدیریت نیاز است تا کشور بتواند برای کلیه هموطنان، آرامش بخش، زیس تپذیر، باکیفیت، رقاب تپذیر، خلاق،ایمن و پایدار باشد. به پارادایمی نیاز است که جهانی بیندیشد و محلی عمل کند، عدالت و کارایی را در کشور و خصوصا در تصدی پستهای مدیریتی دنبال کند. برای حل مسائل و مشکلات
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی کشور، مهمترین عامل مدیریت صحیح و کارآمد در تمامی زمینه هاست. فساد اداری، ران تخواری، کمکاری، عدم بهره وری و... ریشه در مدیریت
غلط دارد. حال که حرفه، علم و هنر مدیریت به این اندازه مهم و ضروری است، نیاز به سازمانی برای ارزشیابی و تایید صلاحیت حرف های مدیران برای تصدی پستهای مدیریتی وجود دارد.
نیاز به وجود سازمان نظام مدیریت همانند سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام روانشناسی، سازمان نظا ممهندسی و کانون وکلا وجود دارد که ورود و عضویت در هرکدام از این سازما نها، نیازمند
اخذ قبولی در آزمون ورودی و درواقع کسب تاییدیه صلاحیت حرف های است. مدیریت و ابعاد آن، چنان پیچیدگی عمیقی دارد كه در دنیای معاصر، اداره امور سازما نها، با اتكا بر بینش
و روش سنتی مبتن یبر ذهنی تهای غیرعلمی )تجربی( و با اتكای صرف بر ب هكارگیری آموخت ههای نظری و غیرمشارك تطلبانه، معقول و مقرو نب هصرفه نیست. ازای نرو، اطلا عرسانی دقیق علمی و متناسب با نیازمند یهای اجتماعی- اقتصادی، برای مدیران،پی ششرط بهبود مدیریت ب هشمار م یآید. با سط حبندی مدیران ب هوسیله ارزشیابی و اجرای سازوکار تناسب شایستگی مدیران با سطوح مسئولیت ایشان، م یتوان تصدی پس تهای مدیریتی حساس را موردکنترل قرار داد؛ زیرا به دلیل عدم توجه به این موضوع، هزینه اداره سازما نها بسیار گران شده است. برای این منظور، مدیران دارای عال یترین شایستگ یها مجاز خواهند بود مدیریت شرک تهای سهامی عام، تعاونی عام، موسسات اعتباری، بانکها و… را بپذیرند. درواقع مدیران در سطوح مختلف باید واجد
شایستگیهای مدیریتی تاییدشده در سازمان نظام مدیریت کشور باشند و پروانه مدیریت را از سازمان نظام مدیریت دریافت کرده
باشند که این جلوی انحرافات در تصدی و معامله شدن پستها را خواهد گرفت.

منبع: روزنامه فرهیختگان

تاریخ : 1399/06/01

می‌پسندم دیدگاه اشتراک
Avatar Image